• Voetbal Vereniging OZC

  Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
  Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00

 • Betreft: Ledenvergadering vv OZC

  Datum: maandag 28 oktober 2019, 20.00 uur kantine vv OZC

  Er zijn dit jaar 72 leden aanwezig.

  1 Jaarverslag seizoen 2018-2019

  • Harry Wassens (bestuurslid Voetbalzaken):
   • In 2018 en 2019 zijn we begonnen met een nog duidelijker kader tussen voetbal met prestatie als hoofddoel en recreatief voetballen, om mentaliteit en competitie in prestatie te bevorderen, wordt er anders gestuurd waarbij uitgangspunt is dat prestatie voetbal een keuze is, maar ook het besef dat je daarvoor iets moet leveren en laten.
   • Heren 1 was vorig jaar aftasten/proberen en balans zoeken ook door veel wisselingen een vrij vlak seizoen, positief is wel dat wij hebben gezien dat het enthousiasme en plezier rondom het elftal is terug gekeerd.
   • Heren 2 is helaas gedegradeerd. Zij moeten dit seizoen de kweekvijver voor OZC zijn, waarbij er ook nog gepresteerd mag worden. Er is een nieuwe trainer aangesteld die als hoofopdracht heeft spelers op te leiden voor het eerste elftal, jong talent tijdig te signaleren en ook jonge spelers de kans te geven zich te ontwikkelen.
   • Heren 5 is kampioen geworden
   • Dames 1 is helaas gedegradeerd naar de 3e klasse. Wel hebben zij vroegtijdig jeugdig talent in kunnen passen en staat er nu een talentvolle groep dames van wie we verwachten dat ze dit jaar mee doen om het kampioenschap.
  • Jan Henk Soenveld (bestuurslid Jeugdzaken):
   • JCO heeft met 46 teams deelgenomen aan de verschillende KNVB competities. De mini’s hebben deelgenomen aan de regionale competitie. Helaas zijn er geen teams kampioen geworden. JO19-1 heeft zich wel geplaatst voor de promotiepoule.
   • Het was het eerste seizoen van de TrainersAcademie. Een aantal zeer waardevolle en leerzame avonden zijn er georganiseerd voor leiders en trainers. Onder ander over ‘groepsdynamica’ en ‘didactisch handelen’.
   • Qua cursussen zijn de volgende zaken aangeboden:
   • Scheidsrechters/spelbegeleiders cursus voor spelers en speelsters van O17, welke de wedstrijden van JO8, JO9, JO10 en JO11 zijn gaan fluiten.
  • Ard Veurink (bestuurslid Marketing en communicatie):
   • Er is een licht dalende trend te zien in de sponsorinkomsten
   • Heren 2 (Clees), Dames 1 (Ekkelenkamp en Tante Pos) en Dames 2 (Scheepvaartonderneming Hoogemeule) zijn voorzien van nieuwe kleding
   • De Dunnewind Groep stopt na 25 jaar als hoofdsponsor. Er wordt gewerkt aan een nieuw sponsorplan en over de invulling hier van. Dit gebeurt in samenspraak met de ondernemersvereniging.
  • Jan Warmelink (bestuurslid Gebouwen en velden):
   • Inmiddels al 10 jaar op het sportpark, hierdoor her en der wat klein onderhoud
   • In september 2018 zijn we begonnen met het project ‘Rookvrije generatie’. Eind vorig seizoen hebben we besloten het sportparkgedeelte van OZC rookvrij te maken. Voor de rokers is er een rookzone gemaakt achter de kleedkamers.
   • De kunstgrasvelden zijn deze zomer vervangen en eind augustus in gebruik genomen. Ook zijn de doelen op deze kunstgrasvelden vernieuwd. Verder is op deze velden de belijning voor de spelvormen 4 tegen 4, 6 tegen 6 en 8 tegen 8 aangebracht.
   • Wij zijn al enkele maanden in gesprek met de gemeente om de lampen rondom de velden te vervangen door LED-verlichting. Struikelpunt op dit moment is de subsidieverlening door de gemeente.

  2 Bestuursmededelingen

  • We worstelen al jaren met het aantal vrijwilligers binnen onze vereniging. Er is inmiddels een werkgroep samengesteld, zij hebben een vrijwilligersbeleid opgesteld, deze ligt vanavond ook ter inzage. Dit beleid zal de komende periode verder uitgewerkt worden. Ook zal er een (betaalde) vrijwilliger coördinator aangesteld worden.
  • Sinds september is het sportparkgedeelte van OZC rookvrij. Zie je toch iemand roken ons sportpark? Durf elkaar er dan ook op aan te spreken.
  • Op 11 mei 2019 hebben wij het 60-jarig jubileum van de vereniging gevierd. Voor deze geslaagde feestavond was veel animo

  3 (Lees) pauze

  4 Bestuursverkiezing

  • Aftredend en niet herkiesbaar is Willem van Wijngaarden. Jan Warmelink bedankt hem voor zijn inzet de afgelopen jaren, er wordt hem een bos bloemen en een dinerbon aangeboden.
  • Aftredend en herkiesbaar is Jan Warmelink (bestuurslid Gebouwen en velden) De aanwezige leden gaan akkoord.
  • Bertus Heuver wordt voorgedragen als voorzitter. De aanwezige leden gaan akkoord
   Bertus Heuver gaat met ingang van januari 2020 in zijn nieuwe rol aan de slag. Op verzoek blijft Willem van Wijngaarden tot die tijd voorzitter.

  5 De jaarrekening 2018-2019 wordt goedgekeurd

  6 De begroting 2019-2020 wordt goedgekeurd