• Voetbal Vereniging OZC

  Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
  Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00

 • Op maandag 29 oktober 2018 werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Er waren tijdens deze avond 59 leden aanwezig.

  Jaarverslag seizoen 2017 - 2018

  • Dames 1 heeft zich gehandhaafd in de 2e klasse
  • Heren 1 heeft een moeizaam seizoen gehad in de 3e klasse
  • Heren 2 had een moeizaam seizoen in de 1e klasse maar heeft zich via de nacompetitie knap weten te handhaven
  • Heren 3 is overtuigend kampioen geworden, ook heren 7 is kampioen geworden
  • JCO heeft met 44 teams deelgenomen aan de verschillende KNVB competities. Daarnaast hebben de mini’s deelgenomen aan een regionale competitie
  • JO13-5 en JO15-2 zijn kampioen geworden
  • Wat deed het bestuur nog meer het afgelopen seizoen, hieronder enkele:
  • - Windscherm geplaatst rondom het terras
  • - Vlaggenmasten bij de kantine verplaatst naar het hoofdveld en tevens naar de ingang van het sportpark
  • - Er is een pinautomaat geplaatst in de kantine
  • - Het rookbeleid is geformuleerd
  • - Het privacy AVG-beleid is opgesteld

  Bestuursmededelingen

  • De gemeente heeft toegezegd dat in 2019 de kunstgrasvelden vernieuwd worden
  • De Dunnewind Groep zal in het seizoen 2019-2020 wederom de hoofdsponsor zijn van Heren 1, dit wordt het 25e jaar!
  • Wij hebben vragen gekregen over de jubilea. Er bestaat onduidelijkheid over wanneer je hier voor in aanmerking komt. Het aantal jaren lidmaatschap in Sportlink wordt als leidraad genomen. Als je tussentijds stopt met voetballen en later weer lid wordt, dan beginnen wij opnieuw te tellen.
  • We worstelen al jaren met het aantal vrijwilligers binnen onze vereniging. Er wordt, op initiatief van JCO, een werkgroep samengesteld om een vrijwilligersbeleid op te stellen. Hier zullen een aantal personen namens OZC en OVC zitting in nemen.
  • 22 april 2019 bestaat OZC 60 jaar, dit zal gevierd worden met een feestavond. Deze feestavond zal plaatsvinden op 11 mei 2019
  • Er heeft zich iemand gemeld die interesse heeft in ‘walking football’. Als hier meer belangstellenden voor zijn dan kunnen zij zich melden bij het bestuur waarna er gekeken wordt naar de mogelijkheden
  • Wij krijgen graag inzichtelijk in wie er binnen deze vereniging in het bezit is van een reanimatiecursus. We vragen dan ook deze leden, ouders/verzorgers zich te melden bij één van de bestuursleden. Het is niet zo dat je hierdoor ergens voor ingezet wordt, het is enkel om een namenlijst aan te brengen voor in geval van een noodsituatie.
  • Het technisch beleidsplan is op enkele punten aangepast. De gewijzigde versie is inmiddels op de website geplaatst.

  (Lees) pauze

  Bestuursverkiezing

  • Aftredend en niet herkiesbaar is Henk Steen. Willem bedankt hem voor zijn inzet de afgelopen jaren en vraagt hem met Eline mee te lopen naar de gang zodat zij hem daar een bos bloemen en een dinerbon aan kan bieden.
  • In de tussentijd vraagt de voorzitter de leden toestemming om Henk Steen tot Erelid te benoemen. De aanwezige leden stemmen toe met een daverend applaus. Hierna wordt Henk op voordracht van het bestuur door de voltallige ledenvergadering benoemd tot Erelid.
  • Aftredend en herkiesbaar zijn Jan Henk Soenveld, Erik Veurink en Eline Hekman. Willem van Wijngaarden stelt zich herkiesbaar voor 1 jaar. De aanwezig leden gaan bij acclamatie akkoord.
  • Harry Wassens wordt voorgedragen als bestuurslid Technische Commissie. De aanwezige leden gaan bij acclamatie akkoord.
  • Ard Veurink wordt voorgedragen als bestuurslid Marketing en Communicatie. De aanwezige leden gaan bij acclamatie akkoord.

  De jaarrekening 2017-2018 wordt goedgekeurd

  De begroting 2018-2019 wordt goedgekeurd