• Voetbal Vereniging OZC

  Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
  Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00

 • Van de bestuurstafel

  1. Voorzitter

   

  Achter de schermen werken vele vrijwilligers samen met het bestuur hard aan de opbouw van FC Ommen. 1 juli moet de basis er staan, zodat we hopelijk na de zomer weer lekker kunnen voetballen zonder coronamaatregelen. Wij willen jullie tot die tijd op de hoogte houden van de voortgang van het hele opbouwproces.

  De commissie communicatie werkt aan de bouw van een nieuwe website, waarbij het de insteek is dat de “oude” websites nog een jaar in de lucht blijven met een link naar de nieuwe site. Uiterlijk 1 juni moet de site in grote lijnen operationeel zijn. Het gaat niet alleen om een website, maar ook om verdere digitale communicatie via social media, mail, clubapp, clubtv, ledenadministratie, vrijwilligers e.d.

  Ook is er een nieuwe huisstijl ontwikkeld voor alle uitingen van FC Ommen op basis van de door de leden gekozen kleurlijn.

  In de verschillende media en in de Ommer gemeenschap willen we FC Ommen voor de herkenbaarheid en als onderdeel van maatschappelijk Ommen blijvend promoten.

  De commissie bestaat vooralsnog uit Frank Merjenburg, Bram Hoving en Henk van Elburg en moeten we  verder nog aanvullen. Heb je interesse, trek dan even aan de bel.

   2.      SECRETARIAAT

  Per 1 juli voegen we de ledenadministraties van beide verenigingen samen tot één administratie van ongeveer 1200 leden. Daarnaast werken we nu aan een nieuw huishoudelijk reglement, AVG richtlijnen, een pestprotocol en informatie over de vertrouwenspersoon.

   3.      COMMERCIE

  Zoals in het fusieplan aangegeven zou er bij het doorgaan van de fusie mogelijk een nieuwe hoofdsponsor opstaan. Inmiddels zijn de gesprekken zover gevorderd dat we binnenkort het definitieve contract kunnen tekenen. Daarnaast zijn gesprekken gaande met o.a. gouden sponsoren. Informatie volgt binnenkort.

   4. ACCOMMODATIE

  Op dit moment werken we aan het vormen en inrichten van de verschillende commissies en inventariseren we wat nodig is op basis  van de huidige vraag en mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

  Daarbij zijn wij ons zeer bewust van het historisch besef en emotie rondom de verschillende faciliteiten. We zullen  zaken die zijn gerealiseerd in het verleden, door zelfwerkzaamheid en/of specifieke activiteiten zo goed mogelijk in passen in FC Ommen. Ook is er een aftastend en oriënterend gesprek geweest met de gemeente en een ruime delegatie van OVC ’21 en OZC.

  5. VRIJWILLIGERS

  Zoals jullie allen weten draait een voetbalvereniging voor een groot gedeelte op vrijwilligers! OZC en OVC ‘21 zijn hun leden dan ook zeer dankbaar voor alle inzet in de afgelopen jaren. En deze inzet is FC Ommen ook in de toekomst nodig.

  Het door de leden in 2019 vastgestelde vrijwilligersbeleid van OVC ’21, OZC en JCO wordt ook het beleid binnen FC Ommen. Om dit allemaal in goede banen te leiden en ervoor te zorgen, dat vrijwilligers op een zo goed mogelijk ondersteuning kunnen rekenen, maar vooral ook op waardering, is er bij de oprichting van FC Ommen een vrijwilligerscommissie in het leven geroepen.

  Op dit moment inventariseren we hoeveel vrijwilligers er nodig zijn bij FC Ommen en voor welke taken en functies. Als blijk van waardering voor de vrijwilligers die zich al jaren hebben ingezet voor één van beide clubs, zullen we hen als eersten vragen of zij dezelfde of een andere bijdrage willen leveren bij FC Ommen. Dit proces loopt al een aantal weken en menigeen is al benaderd.  De anderen zullen we op korte termijn benaderen,  persoonlijk of per mail. Mocht je jezelf op voorhand willen melden voor een taak of functie, trek aan de bel bij één van de bestuursleden

  6. VOETBAL ZAKEN HEREN

  De komende weken staan in het teken van het uitwerken van het technisch beleid van de herentak, zodat we na de grote vakantie met frisse moed kunnen starten met de trainingen voor het seizoen 2021-2022.

  Op zaterdag 24 april is er een bijeenkomst met de overkomende O-19 spelers.   Hierin leggen we alles uit over de relatie tussen O-19 (en evt. O-17) talenten en de selectie zowel bij de overgang naar de senioren, als gedurende het komende seizoen (bijv. meetrainen met de selectie)

  Ook is er dan een bijeenkomst met de voorlopige selectie voor het nieuwe seizoen. Hierin leggen we alles uit over de selectieprocedure. Onze nieuwe hoofdtrainer Yves Heskamp zal hierbij aanwezig zijn.

  De samenstelling van de Technische Commissie Heren senioren is als volgt: Herald van Gerner, Werner Vonderman, Chris de Ronde, Wouter Roerink, Jan Jonkers. We zoeken nog een wedstrijdsecretaris senioren.

  Op 28 april zijn er gesprekken met 2 kandidaten voor het trainerschap van het 2e elftal.  We zoeken nog een  keepertrainer en een verzorger.

  7. VOETBALZAKEN DAMES

  Eindelijk is het zover: de Dames krijgen een eigen positie bij FC Ommen. We willen meer investeren in het Dames- en meiden voetbal bij FC Ommen. Dit zal blijken uit een eigen budget, goede voorzieningen en een steeds verder groeiend aantal voetballende meiden en dames!

  Trots is het bestuur dan ook, dat de huidige staf van Dames 1 onder leiding van Floris Buitenhuis en ook de staf van Dames 2/3 onder leiding van Arne Reurink door willen komend seizoen! Ook is het gelukt om de enthousiaste keepertrainer Mark Bisschop voor alle Dameskeepers te behouden!

  Met deze begeleiding zijn we in staat om verdere stappen in het damesvoetbal te zetten. Wij verwachten, dat we het damesvoetbal op een hoger niveau krijgen en dat we van regionale betekenis worden. Ook zullen we onze best doen om meer Dames op voetbal te krijgen en te houden en de aansluiting met de voetballende meiden in de jeugd te verbeteren. Ken je nog meiden of dames, die wellicht willen voetballen, laat ze zich melden, want iedereen is welkom!

  8.  vOETBALZAKEN jEUGD

  Voor de jeugd stelt de fusie naar FC Ommen eigenlijk weinig voor. De afgelopen jaren was er al een samensmelting tot Jeugd Combinatie Ommen.

  De impact op de jeugdige voetballers zal dan ook niet zo groot zijn. En misschien moet de jeugd (met  alle ouders, vrijwilligers en trainers) wel een pluim krijgen, dat ze het goede voorbeeld hebben gegeven hoe een samengaan van verenigingen zonder veel problemen tot stand kan komen. JCO is in ieder geval de aanzet geweest tot meer en heeft geleid tot de uiteindelijke fusie.

  Ondanks corona heeft de jeugd de afgelopen tijd toch goed kunnen trainen en zijn er op de zaterdagen diverse wedstijden, trainingen en onderlinge toernooitjes afgewerkt.

  Het vizier is nu echter al op komend seizoen gericht, want er is inmiddels een concept teamindeling voor komend seizoen gemaakt en op basis hiervan zullen ze tot het eind van het seizoen ook trainen.

  De definitieve indeling vindt begin juni plaats. Voor komend seizoen staan er nog een aantal wijzigingen op stapel, waar we in de volgende nieuwsbrief meer over zullen vertellen.

  Vol goede moed gaan we op weg naar volgend seizoen, het eerste jaar voor de jeugd onder de naam FC Ommen.

  De naam JCO zal verdwijnen, net al zoals de namen OVC ‘21 en OZC. Dit zal iedereen die betrokken is geweest bij JCO toch een beetje pijn doen.

  N.B. kijk voor alle informatie over onze club op www.ovc21.nl/www.vvozc.nl en per 1 juni op www.fcommen.nl en/of maak gebruik van de club app.

  Met sportieve groet,

  Interim bestuur FC Ommen