• Voetbal Vereniging OZC

  Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
  Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00

 • Uitnodiging bijeenkomst stand van zaken mogelijke fusie OZC en OVC '21

  Beste leden van OZC, 

  In juni is door de leden akkoord gegeven voor de verkenning van een mogelijke fusie tussen OZC en OVC’21.  

  De werkgroepen zijn vanaf eind augustus aan de slag gegaan met het uitwerken van de opdrachtformuleringen en hebben inmiddels twee keer gerapporteerd aan de stuurgroep. De stuurgroep is blij te zien dat de samenwerking in en tussen de werkgroepen vlekkeloos verloopt en is dan ook zeer tevreden over de huidige stand van zaken.   

  Graag blijft het bestuur transparant naar haar leden over dit fusietraject en daarom worden er op 16 en 17 november een aantal bijeenkomsten georganiseerd in de kantine.  

  Tijdens deze avond is er gelegenheid tot het stellen van vragen en wordt er een presentatie getoond met daarin een aantal bullet points per werkgroep.   

  Gezien de huidige maatregelen rondom Covid-19 is het noodzakelijk je aan te melden voor deze bijeenkomst.  

  Er is besloten de avonden op te splitsen in twee groepen van maximaal 30 personen.

  Groep 1:              19.00 – 20.00 uur 

  Groep 2:              20.15 – 21.15 uur   

  Aanmelden kan door een email te sturen naar secretariaat@vvozc.nl. Uiterlijke opgave 9 november.  

  Je ontvangt daarna binnen enkele dagen een email met daarin de datum en het tijdstip waarop je verwacht wordt.   

  Hierbij delen wij ook alvast de verdere tijdsplanning met jullie vanaf heden tot aan de ledenvergadering in december. 

  • 28 oktober 2020: aanleveren rapportages werkgroepen bij stuurgroep 
  • 2 november 2020: vergadering stuurgroep  
  • 9 november 2020: tussenevaluatie met de werkgroepen
  • 11 november 2020: aanleveren bullet points door werkgroepen bij stuurgroep
  • 16 en 17 november 2020: inloopavonden leden (bij moedervereniging) 
  • 30 november 2020: vergadering stuurgroep  
  • December 2020: ledenvergadering/stemming
   De exacte datum voor de ledenvergadering/stemming wordt begin november naar de leden gecommuniceerd. Op dat moment wordt ook gecommuniceerd hoe de ledenvergadering/stemming gehouden zal worden. Dit is afhankelijk van de situatie rondom Covid-19.

  Met vriendelijke groet, 

  Bestuur vv OZC