• Voetbal Vereniging OZC

  Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
  Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00

 • Presentatie mogelijke fusie OVC '21 en OZC

  Beste leden,

  In november hebben wij met jullie de presentatie gedeeld met daarin verwerkt de bullet points van iedere werkgroep.

  Naar aanleiding van de bijeenkomsten op 16 en 17 november zijn hier nog enkele zaken in gewijzigd en/of toegevoegd. 

  Bijgevoegd vinden jullie de meest actuele versie.

  Wij hopen jullie hiermee een goed beeld te kunnen geven van de huidige stand van zaken. 

  De presentatie is te bekijken via de onderstaande link.

  Na de uitslag van de ledenraadpleging in juni hebben wij, tezamen met vele vrijwilligers, geprobeerd ons maximaal in te zetten om een beeld te schetsen hoe een nieuwe vereniging er idealiter uit zou zien. Het staat iedereen vrij om hier iets van te vinden. Heb je vragen of wil je met ons in gesprek? Laat het ons weten, dan gaan we samen met jou kijken naar de mogelijkheden. Uiteraard ons houdend aan de huidige corona-maatregelen.

  Uiteindelijk is het begin 2021 aan de leden om een definitieve keuze te maken over de fusie. 

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur OZC