• Voetbal Vereniging OZC

  Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
  Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00

 • Oproep bemensing werkgroepen fusie OVC’21 en OZC

  In juni is er een ledenraadpleging gehouden om de intentie tot een fusie verder te verkennen. De uitslag toont aan dat bij beide verenigingen veel draagvlak is om de mogelijkheden tot samengaan te onderzoeken. 

   

  Nu kunnen we aan de slag en moeten de werkgroepen op korte termijn (door een gelijk aan leden van beide verenigingen) bemand worden. 

   

  1. Naam fusieclub, logo fusieclub en kleur kleding fusieclub

  Naam, logo en kleur 

  1. Accommodatie en gebouwen

   

  Inventarisatie gebouwen en velden 

   

  1. Financiën

   

  Huidige financiële situatie, begroting, contributies 

   

  1. Cultuur

   

  Verleden van beide verenigingen een plek geven binnen de nieuwe vereniging, gedrags- en huisregels, VOG 

   

  1. Technische zaken

   

  Technisch beleidsplan selectie en overige teams, indelingen 

   

  1. Organisatie en statuten

   

  Organisatie, functiebeschrijvingen, statuten 

   

  1. Sponsoring

   

  Sponsorplan 

   

  1. Communicatie en Social Media

   

  Website, media, communicatie etc. 

   

  Heb je interesse om zitting te nemen in een van de werkgroepen of wil je meer informatie? 

   

  Neem dan contact op met de secretaris via secretariaat@vvozc.nl