• Voetbal Vereniging OZC

  Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
  Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00

 • Onderzoek naar de (mogelijke) fusie. Informatie over de stuurgroep, bemensing van de werkgroepen en de opdrachtformulering.

  Op dinsdag 18 augustus stond de startavond gepland waarvoor de leden van de werkgroepen waren uitgenodigd. Tijdens deze avond was de stuurgroep aanwezig en werd uitleg gegeven aan het proces, was er gelegenheid tot het stellen van vragen, kon er kennis gemaakt worden met de mede werkgroepleden en met deze leden konden vervolgafspraken worden gemaakt.

  Stuurgroep

  De stuurgroep bestaat uit 5 personen. Gekozen is voor een onafhankelijke voorzitter, Jan Smit. Jan is oud-voorzitter van Heracles Almelo en momenteel voorzitter van de Raad van Commissarissen van de KNVB. Namens OVC'21 nemen Gerard Habers en Ronnie Huizing plaats in de stuurgroep en namens OZC zijn dit Bertus Heuver en Jan Warmelink. De stuurgroep komt vanaf maandag 17 augustus maandelijks bij elkaar.

  Vergaderdata stuurgroep:

  8 september, 5 oktober, 2 november en 30 november.

  Persvoorlichter namens de stuurgroep is Bertus Heuver, telefoon: 06-51421320.

  Bemensing werkgroepen en opdrachtformuleringen

  De werkgroepen brengen schriftelijk verslag uit bij de stuurgroep. De stuurgroep neemt de voorstellen in beraad en koppelt haar opmerkingen terug aan de werkgroepen.

  De werkgroepen nemen kennis van de opdrachten van de andere werkgroepen opdat geen doublures ontstaan.

  De werkgroepen rapporteren voor het eerst uiterlijk op 30 september aan de stuurgroep.

  De rapportages worden gestuurd naar Eline Hekman. E-mailadres: secretariaat@vvozc.nl

  Overige uiterste aanleverdata zijn: 28 oktober en 25 november.

  Algemeen

  • Personen mogen in meerdere werkgroepen zitting nemen;

  • Leden van de stuurgroep mogen ook deel uitmaken van een werkgroep.

   

  Accommodatie en gebouwen

  De werkgroep bestaat uit 6 personen.

  Namens OZC: Arnoud Ningbers, Jan Warmelink, Willem van Wijngaarden

  Namens OVC’21: Martijn Ahlers, Rik Schuurman, Johan Maasse

  Opdrachtformulering:

  • De werkgroep inventariseert wat nodig is aan gebouwen en velden voor de fusievereniging

  Velden: aantal wedstrijdvelden en aantal trainingsvelden;

  Gebouwen: benodigd aantal kleedkamers tijdens trainingen en wedstrijden;

  • De werkgroep komt met een voorstel hoe dit het beste en met de laagste kosten op de lange termijn te realiseren is. Daarbij mag heel breed gedacht worden. (verbouwen, ruilen gebouwen, verhuren gedeelte gebouwen etc.)

   

  Financiën

  De werkgroep bestaat uit 5 personen,

  Namens OZC: Erik Veurink, Rick Dankelman

  Namens OVC’21: Gerrit van Elburg, Matthijs Koster

  Namens JCO: Jos Reinders

  Opdrachtformulering:

  • De werkgroep inventariseert wat de huidige financiële situatie is van de beide verenigingen  en stelt een (concept) beginbalans op voor de fusievereniging;

  • De werkgroep maakt een conceptbegroting voor de fusievereniging voor het seizoen 2021-2022;

  • De werkgroep geeft advies over wat nodig is om deze begroting sluitend te krijgen;

  • De werkgroep geeft advies over hoe de ledenadministratie en de contributie-inning beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

   

  Communicatie en Social Media

  De werkgroep bestaat uit 8 personen.

  Namens OZC: Henk van Elburg, Nick Hekman, Frank Merjenburgh, Thijs Schippers

  Namens OVC’21: Bram Hoving, Niek Kleinheerenbrink, Jan Pelman, Gerrit Velten

  Opdrachtformulering:

  • De werkgroep doet en voorstel over hoe de informatie/communicatie richting de leden en supporters en buitenstaanders het beste vorm kan worden gegeven. Hierbij zal naar alle vormen van communicatie gekeken moeten worden. Denk aan de website, voetbal-app,

  PC Leden, Social Media, etc.

  • De werkgroep doet onderzoek naar de mogelijkheden voor de ledenadministratie, Sportlink in relatie tot PC-leden.

   

  Cultuur

  De werkgroep bestaat uit 7 personen.

  Namens OZC: Greetje Hallink, Gerrit Jan van Keulen, Amy Melenboer

  Namens OVC’21: Erik van Geitenbeek, Rien Habers, Martijn Ningbers

  Namens JCO: Inge Eshuis

  Opdracht formulering:

  • De werkgroep komt met een voorstel hoe het “verleden” van beide verenigingen een plek kan krijgen in de fusievereniging;

  • De werkgroep komt met een voorstel over de gedragsregels en huisregels voor de fusievereniging. Hierbij kunnen bestaande regels als basis dienen;

  • De werkgroep komt met een voorstel voor zaken als VOG;

  • De werkgroep komt met een voorstel welke activiteiten we moeten behouden.

  (b.v. uitbuiktoernooi, All-in toernooi, toernooien etc.).

   

  Sponsoring

  De werkgroep bestaat uit 6 personen.

  Namens OZC: Dick Dunnewind, Lars Goosselink, Ard Veurink

  Namens OVC’21: René Jansen, Jan Pieter Minkjan, Michel Neppelenbroek

  Opdrachtformulering:

  • Het maken van een sponsorplan met als doel de huidige sponsoren van OVC’21, OZC en JCO te behouden voor de fusievereniging. Hierbij kunnen bestaande plannen van beide verenigingen en JCO dienen als uitgangspunt;

  • In een later stadium wordt onder deze werkgroep een subcommissie gehangen voor het werven van sponsoren.

   

  Organisatie en statuten:

  De werkgroep bestaat uit 4 personen.

  Namens OZC: Henk Steen, Jan Peter Wassens

  Namens OVC’21: Arnold Gerbers, Hans Mensinga

  Opdrachtformulering:

  • De werkgroep komt met een voorstel voor de statuten voor de fusievereniging. De statuten van de beide verenigingen en de aanbevelingen van de KNVB zullen hier aan ten grondslag liggen;

  • De werkgroep komt met een voorstel m.b.t. de organisatie. Dat houdt in hoe het nieuwe bestuur wordt gevormd en welke commissies daar “onder” komen te hangen. Denk aan een conceptreglement en een organogram met functiebeschrijvingen. Ook de commissies (bijv. kleding, communicatie, dames, G-voetbal etc.) moeten in het organogram opgenomen worden;

  • De werkgroep herschrijft het vrijwilligersbeleid naar één vereniging.

   

  Technische zaken

  De werkgroep bestaat uit 8 personen.

  Namens OZC: Jurrian IJzebrink, Harry Wassens

  Namens OVC’21: Age Koster, Jurgen Meijerink, Gerrit Jan Mulder

  Namens JCO: Freek Goeree, Marja Poelarends

  Opdrachtformulering:

  • De werkgroep maakt een technisch beleidsplan in hoofdlijnen en gaat daarbij uit van de reeds beschikbare opzetten en plannen bij de beide verenigingen en van de jeugdafdeling JCO. Waarin een duidelijke lijn te herkennen van de jongste jeugd tot de selectie;

  • Het voorstel omvat tevens de wijze van selecteren (indeling) van spelers voor de selectieteams van de fusievereniging. Ook wordt een voorstel verwacht hoe de recreatieteams worden samengesteld. De werkgroep heeft de vrijheid om hier extra mensen bij te betrekken, bijvoorbeeld d.m.v. een subcommissie.

   

  Naam fusieclub, logo fusieclub en kleur kleding fusieclub

  De werkgroep bestaat uit 4 personen.

  Namens OZC: Lars Dunnewind, Wim Merjenburgh

  Namens OVC’21: Niek Hogeman, Miny Kortman

  Opdrachtformulering:

  • De werkgroep bedenkt een naam en een logo voor de fusievereniging;

  • De werkgroep houdt oren en ogen open voor ideeën van buitenaf maar is discreet in wat er in de commissie besproken wordt;

  • Het voorstel omvat ook de kleur van zowel het wedstrijdtenue als van de trainingspakken.