• Voetbal Vereniging OZC

  Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
  Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00

 • Nieuwsbrief mei 2021: Van de bestuurstafel

   

  1. VOORZITTER

  We hebben een nieuwe penningmeester! Arjan Pot, voormalig penningmeester van de supportersvereniging OZC en jarenlang rots in de branding in de verdediging van OZC, heeft besloten deze belangrijke functie op zich te nemen. Dat is dus het eerste goede nieuws in de aflevering van de nieuwsbrief. Er komt nog meer!

  Communicatie

  De commissie Communicatie heeft goed nieuws. We kunnen beginnen met het bouwen van de nieuwe website. We hebben begin mei een overeenkomst gesloten met Voetbalassist voor de bouw van de nieuwe website en we gaan ook gebruik maken van de Voetbalassist app.

  We doen onze stinkende best om uiterlijk 1 juni a.s. live te gaan met de eerste resultaten. In de zomer, wanneer de KNVB de gegevens van OVC ’21 en OZC samengevoegd heeft, vullen we de website met alles wat van belang is voor het nieuwe seizoen, zoals teamindelingen, teampagina's, competitie-, beker- en oefenprogramma. En dan maar hopen dat iedereen dan ook de wei weer in mag.

  Wil je een idee krijgen hoe we de website waarschijnlijk in grote lijnen op zullen bouwen, neem dan eens een kijkje op de websites van bijv. Heino of HHC. Zij hebben beide ook een website gebouwd via VoetbalAssist.

  In de afgelopen weken hebben Niek Hogeman (gonh)  en Bas Bosscher (Mooi Creatie) de nieuwe huisstijl verder uitgewerkt. Dat is wel handig bij al die dingen, die we binnen de nieuwe vereniging bedenken en waar drukwerk (met logo, kleuren, lettertype) aan te pas komt. Denk daarbij aan website, sponsorcontracten, de nieuwe sponsorbrochure, tenues, vlaggen, borden.

  Oproep

  Zoals gezegd, op 1 juni willen we de website lanceren. Daarvoor moeten we sowieso nog een hoop doen, maar ook daarna kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. Dus bij deze de volgende oproep:

  Heb je ervaring met het inrichten van een website of met het beheren ervan (CMS) of met databases (ledenadministratie) en heb je de komende maanden tijd over om mee te denken of te werken aan de nieuwe website?

  Kom dan eens langs op woensdagochtend vanaf 09.30 uur in de OZC-kantine. De commissie Communicatie overlegt daar vanaf 1 mei elke week over de inrichting van de website. Niek en Bas schuiven als het zinvol is aan om te adviseren over de vormgeving en Jan Warmelink en Gerrit Velten over de inrichting van de ledenadministratie.

  De koffie is klaar!

  Kun je niet op woensdag, maar wil je wel meedoen, meld je dan bij Henk van Elburg (hg.van.elburg@gmx.net).

   

  2. SPONSORING

  Vanuit de commerciële hoek is natuurlijk de aankondiging van de overeenkomst tussen FC Ommen en haar nieuwe hoofdsponsor, de firma Tenax, het mooiste nieuws. Zie hiervoor ook de website van OVC '21 en OVC.

  Kleding FC Ommen

  In tegenstelling tot de senioren, zal de jeugd van FC OMmen nog één seizoen blijven voetballen in het huidige rood-witte tenue van JCO. De KNVB heeft ons daarvoor toestemming gegeven.

  Er zin twee redenen om voorlopig nog in het JCO-tenue te spelen. De eerste is dat het op dit moment te duur is om de nog relatief nieuwe JCO-tenues te vervangen door nieuwe tenues. Bovendien hebben we als sponsorcommissie nu ook iets meer tijd om voor alle jeugdteams voldoende shirtsponsors te vinden. Dit lukt niet meer voordat het nieuwe seizoen begint.

   

  3. ACCOMMODATIE

  Als voorbereiding op het seizoen 2021/22 zijn er inmiddels een aantal commissies gestart en die bedenken, zo blijk nu, in korte tijd een heleboel interessante ideeën.

  De commissie cultuur is door ons uitgenodigd om te praten over de door hen ingediende plannen om de cultuurelementen van beide moederverenigingen een plek te geven in de nieuwe accommodatie.  We zullen waarschijnlijk niet alle plannen direct kunnen uitvoeren, maar de ideeën zijn gelukkig nog omvangrijker dan het budget wellicht toe laat. Dus wat inspiratie betreft, zitten we nu in een luxepositie.

  Op dit moment gaan we ervan uit dat we de accommodatie van OVC ‘21 voorlopig blijven gebruiken. We onderzoeken nu hoe we dit het beste kunnen doen. Zo zal de kantine van OVC ‘21 waarschijnlijk verhuizen naar het huidige OZC-gebouw. We moeten ook nog een nieuwe naam kiezen voor het FC Ommen-gebouw. Daarover horen jullie binnenkort meer.

  Oproep
  En verder is er natuurlijk nog een hoop ander werk te doen. Dus we zullen waarschijnlijk nog wel een beroep doen op de medewerking van jullie allemaal. Misschien kunnen we iets bedenken waar je als team samen aan zou kunnen werken.

  Heb je ideeën voor het komende seizoen en wil je deze (al dan niet in een commissie) samen met andere enthousiaste mensen vormgeven, laat het dan weten.

   

  4. VRIJWILLIGERS

  In de vorige nieuwsbrief gaven we aan, dat we aan het inventariseren zijn hoeveel vrijwilligers er nodig zijn bij FC Ommen en voor welke taken en functies.

  De afgelopen – en komende tijd stromen druppelsgewijs namen binnen van vrijwilligers die willen helpen om van FC Ommen een succes te maken. Eind mei maken we de balans op en kijken of alle posities ingevuld zijn voor het nieuwe seizoen en of we nog een oproep zullen doen aan onze leden.

  Daarnaast hebben we Marjan Marsman-Meulenkamp bereid gevonden om haar vader op te volgen als degene die alles rondom de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in goede banen leidt. Vrijwilligers die met minderjarigen en/of kwetsbare doelgroepen werken, moeten zo’n verklaring bij de vereniging inleveren, voordat ze bij FC Ommen aan de slag kunnen.

  Hiermee laat FC Ommen zien dat het de veiligheid van de leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt

   

  5. VOETBALZAKEN HEREN

  • Geslaagde bijeenkomsten. Op 24 april heeft de TC Voetbalzaken Heren twee bijeenkomsten in de open lucht gehouden om duidelijkheid te geven over het technisch beleid. Met de groep O-19 spelers hebben we het belang van een goede begeleiding bij de overgang naar de senioren besproken. We hebben ook met elkaar gesproken over enkele aandachtspunten die eerder door deze groep waren aangegeven, zoals 1-op-1 gesprekken, indeling in seniorenteams en vervroegd meetrainen bij de senioren.


   Daarna was het de beurt aan de groep spelers die in het nieuwe seizoen prestatievoetbal wil spelen. De maand juni starten we met twee trainingen per week voor deze groep en (indien mogelijk) onderlinge- of oefenwedstrijden. Het doel is om aan het eind van juni een voorlopige selectie te hebben voor het 1e, 2e en 3e elftal. Onze hoofdtrainer Yves Heskamp benadrukte dat het gaat om open selecties waarbij er nog volop mogelijkheden zijn om te schuiven tussen de groepen. Het verbinden van FC Ommen 1,2,3 en de O-19 jeugd heeft daarbij de hoogste prioriteit.

  • Trainersstaf volgend seizoen bekend.
   De trainersstaf voor het volgende seizoen wordt gevormd door Yves Heskamp (1e), Eric Frankfort (2e) en Wiljan Willems (3e). Yves Heskamp komt van USV, en is jarenlang gevreesd topschutter geweest op hoofdklasseniveau. Eric Frankfort woont sinds in Ommen en is een ervaren trainer, die zelf ook op hoog niveau heeft gespeeld. Wiljan Willems is de huidige trainer van OZC 2. Hij is volgend seizoen niet 100% beschikbaar. Desondanks willen we Wiljan graag behouden voor FC Ommen en op basis van goede afspraken is dat gelukt.

  • Oefenprogramma FC Ommen 1. 
   Het oefenprogramma voor het 1e elftal is nagenoeg rond. Naast het jaarlijkse Tempelmantoernooi in Nieuwleusen staan er interessante krachtmetingen op het programma met o.a. Gramsbergen, Marienberg en MSC Meppel. Zodra het programma geheel rond is, publiceren we dit op de websites van OVC'21, OZC en (indien beschikbaar) FC Ommen.


  • Jongste lid.
   Op 3 mei is aangemeld als jongste lid van OVC'21 / FC Ommen Guus Meijerink, zoontje van Jurgen Meijerink en Susan van der Wal. Guus is geboren op 26 februari van dit jaar, en hoewel FC Ommen officieel nog niet bestaat geldt de aanmelding zowel voor OVC21 als FC Ommen. We willen Guus van harte welkom heten bij de vereniging, en spreken de hoop uit dat hij nog meer talent heeft dan zijn vader had 🙂.
De tuin van Jurgen en Susan werd na de geboorte opgefleurd met het volgende spandoek, dat aan duidelijkheid niets te wensen over laat. We zullen Guus met alle liefde toevoegen aan het ledenbestand van FC Ommen.

   

   

  6. VOETBALZAKEN DAMES

  Ook hier goed nieuws! Er is nu een Technische Commissie Voetbalzaken Dames (TC Voetbalzaken Dames). De TC bestaat nu uit Linda Dankelman, Isabelle Woesthuis en Marja Poelarends. Op dit moment zijn we vooral bezig met de voorbereidingen voor de teams voor komend seizoen, maar binnenkort willen we ook de beleidsmatige aspecten van het damesvoetbal verder uitwerken.

  Om die reden nemen we binnenkort ook contact op met de meiden die nu nog in de jeugd voetballen. FC Ommen vindt het belangrijk dat deze groep ook een duidelijk plek krijgt binnen de vereniging en dat de meiden van FC Ommen meer aandacht krijgen. Wanneer de basis goed wordt gelegd bij de meiden, zal het damesvoetbal in Ommen er veel profijt van hebben!

   

  7. VOETBALZAKE JEUGD

  Bij de jeugdcommissie zijn we al druk bezig met komend seizoen. Zo trainen alle jeugdteams nu al volgens de voorlopige indeling voor komend seizoen. Ondanks alle leuke onderlinge wedstrijden op zaterdag wachten we met z’n allen natuurlijk toch op normaal competitievoetbal.

  Het Jeugdbestuur, volgend seizoen Commissie jeugd genoemd, is samen met de Hoofden Opleiding (HJO’s) druk bezig met het zoeken van en indelen van trainers voor alle jeugdteams voor het volgende seizoen.

  Goed nieuws is ook dat we André Holtvoort en Freek Goereegestrikt hebben om ook volgend seizoen als HJO’ ers weer hun belangrijke werk te doen.Daar zijn we heel erg blij mee. Wij vinden dat ze allebei het afgelopen jaar fantastisch werk hebben verricht. Bovendien hebben ze ook voor de toekomst inmiddels een plan bedacht, waarmee we de jeugdopleiding van FC Ommen nog beter kunnen maken. Hiervoor is een dankwoord zeker op zijn plaats.

  N.B. kijk voor alle informatie over onze club op www.ovc21.nl of op www.vvozc.nl en per 1 juni op www.fcommen.nl en/of maak gebruik van de clubapp die dan klaar zou moeten zijn.

  Met sportieve groet,

   

  Interim-bestuur FC Ommen