• Voetbal Vereniging OZC

  Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
  Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00

 • Nieuwsbrief FC Ommen (o.a. interim bestuur)

  Nu de leden er in grote meerderheid voor hebben gekozen, dat OVC ’21 en OZC opgaan in de nieuwe vereniging FC Ommen per 1 juli a.s. is men achter de schermen al druk bezig met het verder vorm geven aan deze nieuwe club.

  Formeren interim bestuur

  In overleg is besloten de Stuurgroep op te heffen en een interim bestuur te formeren in ieder geval tot 1 juli bestaande uit 5 leden van OZC en 4 leden van OVC ’21. Dit bestuur zal verder invulling geven aan de nieuwe organisatie van FC Ommen en de bemensing van de verschillende commissies.

  Over het definitieve nieuwe bestuur vanaf 1 juli zullen nog besluiten moeten worden genomen door de leden.

  Samenstelling interim bestuur

  In het fusieplan was een bestuursfunctie opgenomen “prestatie heren en dames" en een functie "recreatie heren en dames". Wij hebben bij de taakverdeling gezien de ontwikkelingen en de toekomst van het damesvoetbal gekozen voor een aparte heren- en damestak.

  Op dit moment is de functie Financiële zaken nog vacant. Mocht je interesse hebben, neem dan contact op met één van de bestuursleden.

  Ook wanneer je interesse hebt voor een bestuursfunctie in het definitieve bestuur en je bent niet gevraagd, neem dan contact met ons op.

  Vanaf maandag 22 maart tot 1 juli komt het bestuur iedere 2 weken op de dinsdagavond bij elkaar.

  Invulling diverse commissies

  Achter de schermen zijn al diverse mensen benaderd om zitting te nemen in de verschillende commissies. Een aantal hebben inmiddels toegezegd zich in te willen zetten voor de nieuwe club.

  Ook hier zijn nog de nodige vacatures. Wil jij graag gevraagd worden om iets te doen bij onze nieuwe club, maar ben je nog niet benaderd? Schroom niet en neem contact op met één van de bestuursleden, dan gaan we samen kijken naar jouw interesses en de mogelijkheden. Dit is juist de tijd waarin we de leden, die een stapje extra willen en kunnen zetten voor FC Ommen, optimaal in kaart kunnen brengen.

  Kleding- en kleurlijn van FC Ommen

  Vrijdag 26 maart a.s. is de tweede stemronde van de kleding- en kleurlijn. Dan bepalen de leden wat het tenue en de kleurlijn wordt voor FC Ommen.

  Logo van FC Ommen

  In hetzelfde tijdsbestek als het ontwerpen van de kleding- en kleurlijnen is er hard gewerkt aan het ontwerpen van het clublogo, waarvan je wellicht al versies voorbij hebt zien komen. De besturen van OVC ’21 en OZC hebben afgelopen week inmiddels gezamenlijk het nieuwe logo vastgesteld. Het clublogo zal zaterdag tegelijkertijd met het nieuwe tenue worden gepresenteerd.

  Met sportieve groet,

  Het interim bestuur FC Ommen