• Voetbal Vereniging OZC

  Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
  Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00

 • Nieuwsbrief 3 | augustus 2020

  Beste OZC-er,

  Momenteel is de (school)vakantie ten einde en zijn de meeste teams gestart met de voorbereiding op het seizoen 2020-2021. Ik denk iets waar velen van jullie al geruime tijd naar uitgekeken hebben.

  De maatschappelijke impact van corona is en blijft groot en beperkt ons leven nog steeds. Onzekerheid over werk, zorgen om gezondheid van kwetsbaren uit onze omgeving en een gevoel van onwerkelijkheid speelt ook bij onze leden, onze sponsoren, onze vrijwilligers en onze supporters.

  Zeker nu de berichten over corona, nieuwe besmettingen, extra maatregelen, wel of geen mondkapjes dragen, het nieuws volop beheersen. We willen jullie allemaal veel gezondheid, sterkte en wijsheid toewensen. Laten we daarbij samen zorgvuldig de voorgeschreven maatregelen naleven om erger te voorkomen.

  Teamindeling juniorem

  Aan het eind van afgelopen seizoen zijn de teamindelingen voor de jeugd bekend gemaakt. Dit proces is naar tevredenheid verlopen. Inmiddels zijn de meeste teams in de nieuwe samenstelling aan het trainen en zijn er zelfs al enkele oefenwedstrijden gespeeld. Goed om te zien dat de spelvreugde niet is verdwenen.

  Senioren

  Bij de senioren zijn ook de selectie-elftallen al weer volop aan het trainen. Dames 1 doet dit onder leiding van de nieuwe trainer Floris Buitenhuis en Koen Tip. Bij Heren 1 is Hermen Hogenkamp aangesteld als assistent-trainer, een mooie aanvulling. Welkom Hermen! De lagere elftallen starten de komende periode ook weer met trainen. Enkele teams hebben zelf de zomerperiode gebruikt om door te trainen, hulde daarvoor!

  Kleedkamers op orde!

  Ook dit seizoen was het weer passen en meten qua trainingstijdstippen. Maar inmiddels is het

  grotendeels geregeld. Een groot compliment aan allen die hier veel tijd en energie in hebben gestoken. Wij zijn erg blij dat we met ingang van dit seizoen circa 16 vrijwilligers bereid hebben gevonden voor het onderhoud van onze accommodatie en de schoonmaak van de kleedkamers. Wij begrijpen ten zeerste waar deze vrijwilligers in het verleden tegenaan zijn gelopen en willen jullie dan ook op het hart drukken om de kleedkamers ordelijk achter te laten. Wij vragen de leiders/trainers om hier één iemand verantwoordelijk voor te maken binnen het team die hier op toe gaat zien. Laten we zuinig zijn op onze vrijwilligers en hun werk waarderen!

  Onderzoek fusie

  Eind juni is er een ledenraadpleging gehouden om de intentie tot een fusie verder te verkennen. De

  uitslag toont aan dat bij beide verenigingen veel draagvlak is om de mogelijkheden tot samengaan te onderzoeken. Op 17 augustus is de stuurgroep van start gegaan, onder leiding van de onafhankelijke voorzitter Jan Smit.

  De werkgroepen zijn samengesteld en voor hen is op 18 augustus een startavond gehouden. Tijdens deze avond werd uitleg gegeven aan het proces, was er gelegenheid tot het stellen van vragen, kon er kennis gemaakt worden met de mede werkgroepleden en met deze leden konden vervolg afspraken worden gemaakt. Op onze website kun je de bemensing vinden van de werkgroepen en de opdrachtformuleringen. De werkgroepen brengen vanaf nu maandelijks (tot eind november) schriftelijk verslag uit bij de stuurgroep.

  De stuurgroep neemt de voorstellen in beraad en koppelt haar opmerkingen terug aan de werkgroepen. Op basis van de genoemde terugkoppelingen hebben wij de overtuiging een goed advies m.b.t. de fusie als voorstel bij onze leden neer te leggen. Na goedkeuring van de leden in een extra ledenvergadering, te houden in december 2020, kan z.s.m. worden overgegaan tot uitvoering.

  Nieuwe seizoen en Corona

  De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn inmiddels in volle gang. Geen eenvoudige opgave als gevolg van de beperkende corona-maatregelen die daarbij gelden. Op Westbroek zijn we als vereniging verantwoordelijk voor het naleven van alle geldende maatregelen rondom corona. Denk bijvoorbeeld aan het handhaven van de 1.5-meter maatregel, het coronaproof inrichten van kleedkamers, kantine, et cetera.

  Momenteel zijn wij bezig om een protocol op te stellen voor o.a. de kantine, het gebruik van de kleedkamers en hoe om te gaan met wedstrijden. We verwachten dit op korte termijn met jullie te kunnen delen.

  Vanzelfsprekend draagt iedereen allereerst een eigen verantwoordelijkheid om, gerelateerd aan corona, gezond naar het sportpark te komen en bij twijfel weg te blijven. Leiders en trainers zullen daarbij de verantwoordelijkheid op zich nemen dit waar mogelijk te controleren, te handhaven en indien nodig corrigerend op te treden.

  We hopen dat dit bericht een ieder een indruk geeft van de opgave waar we samen voor staan. De informatie is nog niet compleet en diverse zaken vragen nog om nadere besluitvorming. Volg daarom voor actuele mededelingen onze berichten op de website en de social media. 

  Voor nu, pas goed op jezelf en elkaar en houd je aan de corona-richtlijnen.

  Tot ziens op sportpark Westbroek.

  Namens het bestuur van vv OZC,

  Bertus Heuver

  Voorzitter