• Voetbal Vereniging OZC

  Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
  Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00

 • De leden van OVC ‘21 hebben al enige tijd geleden “ja” gezegd tegen het nieuwe vrijwilligersbeleid. Maandag 28 oktober heeft ook OZC tijdens de ledenvergadering positief gereageerd op het vrijwilligersbeleid.  

  Top! Want dit betekent dat de leden van beide verenigingen achter ons beleid staan! Wij kunnen nu echt aan de slag om dit verder in te voeren binnen beide verenigingen en JCO 

  Wat hebben wij tot nu toe als projectgroep gedaan: 

  • De besturen meegenomen in ons stappenplan tot en met februari 2020. Wij hebben mandaat gekregen nu echt aan de slag te gaan. In februari moet  de basis op orde zijn; 
  • Leuk om te melden is dat we met de projectgroep een enthousiaste presentatie hebben gekregen over Sportlink. 

  Sportlink is de centrale basis en database voor voetbalverenigingen. Dit wordt o.a. gebruikt voor de ledenadministratie, wedstrijdzaken, digitale wedstrijdformulieren, programma en uitslagen, activiteitenkalender en dient als input voor onze websites, clubTV en de voetbal.nl app. Deze app is vorig jaar binnen de verenigingen geïntroduceerd en is/wordt leidend. Ook heeft Sportlink een vrijwilligersmodule, die wij gaan aanschaffen en gaan gebruiken als hulpmiddel voor de invoering van het vrijwilligersbeleid. In ons volgend bericht komen we hierop terug.  

  • De diverse functies en taken, die we hebben, hebben we in beeld gebracht. Deze worden de komende periode kort beschreven en van een tijdsbesteding voorzien en kunnen we gebruiken bij het werven van onze vrijwilligers en zullen ook geplaatst worden in Sportlink en op onze websites 
  • Ook hebben we in beeld gebracht welke vrijwilligers op dit moment actief zijn binnen de verenigingen en leggen dit ook vast in de vrijwilligersmodule van Sportlink 
  • Wij hebben de aanmeldprocedure voor nieuwe leden gelijk gemaakt. Het maakt dus niet meer uit of je lid wordt van OVC ‘21 of van OZC; beide procedures zijn hetzelfde.  Men kan zich uitsluitend nog digitaal aanmelden en is verplicht (was in de oude situatie ook al zo) aan te geven welke taak men als vrijwilliger graag wil verrichten. De vervolgstap is, dat er ook een soort intakegesprek wordt gevoerd bij aanmelding, om zo duidelijk te maken, wat van iedereen wordt verwacht en dat hij/zij meedoet met onze vereniging. 

  OPROEP!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  Wij kunnen nog de nodige hulp gebruiken achter de schermen om onze basis op orde te krijgen. Dit staat nog los van het werven van nieuwe vrijwilligers. Wil je ons meehelpen, neem contact op met één van de leden van de projectgroep. 

  Tot zover….wordt vervolgd. 

   

  De projectgroep vrijwilligersbeleid 

  Bram Hoving, voorzitter 

  Petra Soenveld 

  Ronnie Huizing 

  Rémon Martens 

  Jan Peter Wassens 

  Herman van Raalte, externe adviseur