• Voetbal Vereniging OZC

  Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
  Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00

 • Nieuwe digitale ALV en stemronde OVC ’21 op 22 februari ivm fusie OVC ’21 en OZC

  Uit de uitslag van de stemming van OVC ’21 gisteravond is gebleken, dat minder dan 75% van de stemgerechtigde leden hebben gestemd en als zodanig aanwezig waren.

  Aantal stemgerechtigde leden: 346

  Noodzakelijke stemmen voor rechtsgeldigheid ALV (75%) 259

  Aantal uitgebrachte stemmen 241

  Op basis van de statuten van OVC ’21 kunnen er dus geen rechtsgeldige besluiten worden genomen. Zoals wij ook in de eerdere briefing hebben aangegeven zal er dan twee weken later opnieuw een digitale ALV worden belegd alleen voor OVC ’21 en wel op maandag 22 februari van 20.00 uur – 22.00 uur met dezelfde agenda.

  Ook is er dan alleen voor OVC ’21 een nieuwe stemronde.

  Op die vergadering kunnen dan, ook al wordt er door minder dan 75% van de leden een stem uitgebracht tussen 10.00 uur -22.00 uur, wel rechtsgeldige besluiten worden genomen.

  De digitale stemming zal op dezelfde wijze plaatsvinden door Online Stemtool.nl. door het toezenden van een e-mail aan alle stemgerechtigden van OVC ’21 met een nieuwe stemcode op vrijdag 19 februari.

   

  In de tussenliggende periode van 8 – 23 februari zal de uitslag van OZC in de kluis van de notaris worden bewaard en niet bekend worden gemaakt.

  De notaris maakt in het bijzijn van de beide voorzitters en de voorzitter van de Stuurgroep de definitieve uitslag van de stemming van zowel OVC ’21 en OZC bekend tijdens een live streaming bijeenkomst op 23 februari om 19.30 uur.

  Alle leden krijgen ’s morgens de link toegezonden van deze digitale bijeenkomst om daarbij aanwezig te kunnen zijn.

  Tijdlijn

  19 februari

  Toezenden stemcode

   

  22 februari

  Digitale stemming OVC ’21

  10.00 uur - 22.00 uur

   

  Digitale ALV OVC ’21

  20.00 uur - 22.00 uur

  23 februari *

  Gezamenlijke bekendmaking uitslag

  19.30 uur

   

  Het bestuur.