• Voetbal Vereniging OZC

  Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
  Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00

 • Beste OZC-ers,

  In november en december jl. is er een presentatie met onze leden gedeeld waar de hoofdlijnen getoond werden van de mogelijke nieuwe fusievereniging.

  Nadat wij als bestuur eind december een schrijven ontvingen van een groep kritische en betrokken ozc-ers zijn wij met een afvaardiging van deze groep in gesprek gegaan.

  Deze groep geeft aan het fusietraject te volgen op inhoud en proces en hebben enkele punten aangeleverd waarvan zij vinden dat deze onvoldoende verwerkt zijn in de presentatie. Op basis van dat gesprek heeft het bestuur toegezegd enkele aanpassingen te doen, deze zijn verwerkt in de presentatie. Wij kijken overigens terug op een positief gesprek.

  De meest actuele versie van de presentatie kunnen jullie inzien via de volgende link:
   
   

  Mocht het niet werken: je kunt de presentatie ook downloaden via de knop onder dit bericht

  Deze presentatie hadden wij eerder met jullie willen delen. Echter is degene die de presentatie maakt enkele weken uit de running geweest door trieste familieomstandigheden. 

  Als bestuur staan wij volledig achter de mogelijke fusie tussen OZC en OVC '21, maar het is uiteraard aan onze leden om hier middels stemming een oordeel over te geven.

  Wij zijn van mening dat we door het samengaan een goede en belangrijke stap zetten voor de toekomst van het voetbal in Ommen. Het overgrote deel van de jeugd denkt nu al niet meer in termen van afzonderlijke verenigingen en voetbalt al enkele jaren samen. Het bedrijfsleven staat er veelal achter en vele ondernemers hebben aangegeven een fusie zeer belangrijk te vinden voor de toekomst. Niet alleen op sportief gebied, maar ook zakelijk, denk daarbij aan zaken als sponsoring.

  We begrijpen dat er gevoelens van nostalgie leven en we beseffen ons heel goed dat het hart en het verstand bij clubmensen in de clinch kan komen, maar we moeten proberen vooruit te kijken! Bij een positief besluit, waarbij OVC ’21 en OZC, opgaan in de nieuwe fusievereniging zal er tevens eens groep gevormd worden om een nieuwe cultuur te creëren voor deze fusievereniging. Hierbij worden uiteraard de historie en de tradities van beide verenigingen niet vergeten.

  Het bestuur hecht veel waarde aan de stem van haar leden en roept de (jeugd)leden, ouders en wettelijk vertegenwoordigers dan ook op het stemformulier vooral in te vullen op 8 februari. Dit wordt afzonderlijk per email op vrijdag 5 februari naar het bij ons bekende emailadres gezonden. Je kunt stemmen op maandag 8 februari a.s. van 10.00 uur – 22.00 uur.

  Sportieve groet,

  Bestuur vv OZC

  Presentatie ophalen