• Voetbal Vereniging OZC

  Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
  Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00

 • Evaluatie JCO en voortzetting JCO

  In september en oktober 2019 is de samenwerking in JCO tussen OVC'21 en OZC geëvalueerd. De evaluatie is door de besturen van JCO, OVC'21 en OZC gedaan na goed luisteren in de wandelgangen en op de velden.

  De belangrijkste conclusie is dat we doorgaan met de samenwerking.

  De positieve punten die uit de evaluatie kwamen waren:

  • Spelers van JCO voelen geen onderscheid meer tussen OVC'21 en OZC, kinderen denken niet in kleuren, maar alleen in voetbal;
  • Sponsoring is boven verwachting ingevuld;
  • Structuur en organisatie van JCO zijn duidelijk; JCO bestuur heeft goed gefunctioneerd;
  • Indeling velden en kleedkamers is eenvoudiger en prima op orde.

  Toch kwamen er uit de evaluatie ook wat aandachtspunten, die om verdere uitwerking vragen. Te noemen zijn:

  • Zorg om alle functies bezet te krijgen. Hiervoor zal nieuw vrijwilligersbeleid een oplossing moeten bieden;
  • Verbetering communicatie tussen de drie besturen over operationele zaken als financiën, speciale acties en activiteiten, overgang spelers naar senioren;
  • Proberen door de samenwerking ook 'samen sterker' te worden, waardoor teams in hogere klasse kunnen gaan voetballen.

  Ommen, november 2019

  Besturen van OVC'21, OZC en JCO