• Voetbal Vereniging OZC

  Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
  Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00

 • Contributie

  Informatie over de wijze waarop de contributie wordt geïnd en de hoogte van de contributie

  Mini's zijn het eerste halfjaar vrijgesteld van contributie. Wel dient de machtiging op het aanmedlingsformulier
  te worden ingevuld.

  Bij leden, die de vereniging machtigen om de contributie te innen, wordt de contributie afgeschreven in de
  maanden augustus, november, februari en mei.

  Beëindigen lidmaatschap
  Schriftelijk bedanken voor 31 mei bij de secretaris of online. Bij tussentijds bedanken eindigt het lidmaatschap
  op 30 juni.

  Mutaties
  Bij wijzigingen deze schriftelijk of online doorgeven aan de secretaris.

  Per 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen (per kwartaal).

 • Leeftijd per kwartaal
  Kabouters < 6 jaar0.00
  Mini’s 6 jaar21.15
  Leden 6  tot 12 jaar21.45
  Leden 12 tot 16 jaar28.20
  Leden 16 tot 18 jaar33.80
  Leden 18 jaar en ouder50.90
  ------------------------------------------
  Niet spelend per kwartaal
  Leden recreanten25.45
  Trainende leden25.45
  Overige leden per jaar
  Steunende leden (niet spelend)35.00
  Seizoenkaarthouders25.00
  Verenigingslid50.00
  ________________________
  Leasekostenper kwartaal: 
  broek kousen en shirt3.75
  Trainingspak jeugdleden (m.u.v. Mini's)4.50