• Voetbal Vereniging OZC

  Sportlaan 2, 7732 AB Ommen
  Telefoon clubhuis: 0529-45 28 00

 • Contributie

  Informatie over de wijze waarop de contributie wordt geïnd en de hoogte van de contributie

  De betaling van de contributie gebeurt door automatische afschrijving en wordt bij vooruitbetaling per kwartaal geïnd. Hiervoor dien je het aanmeldingsformulier met machtiging te ondertekenen.

   Mini's zijn het eerste halfjaar vrijgesteld van contributie. Wel dient de machtiging op het aanmeldingsformulier te worden ingevuld.

   Per 1 januari 2018 gelden de volgende bedragen (per kwartaal).

 • Leeftijd per kwartaal
  Mini’s20.60
  Leden 6  tot 12 jaar20.60
  Leden 12 tot 16 jaar27.10
  Leden 16 tot 18 jaar32.50
  Leden 18 jaar en ouder50.20
  Leden recreanten25.15
  Trainende leden25.15
  Steunende leden (niet spelend)35.00
  Seizoenkaarthouders25.00
  Leasekosten: 
  broek kousen en shirt3.75
  Trainingspak jeugdleden A t/m F4.50