Overschrijving naar OZC

Wat moet je doen wanneer je van een andere vereniging de overstap naar OZC wilt maken?

Een overschrijving naar OZC moet uiterlijk 1 juni bij de ledenadministratie zijn. Indien een overschrijving na deze datum door de ledenadministratie wordt ontvangen, dan kan niet worden gegarandeerd dat de overschrijving op 15 juni in het bezit is van de KNVB.

Voor een overschrijving naar OZC moet een overschrijvingsformulier worden ingevuld. Dit kun je hieronder downloaden. Dit formulier moet door je oude vereniging getekend worden. regel dat dus ruimschoots op tijd.

Mee te sturen documenten:

  • Door jou ingevuld overschrijvingsformulier en door oude vereniging goedgekeurd overschrijvingsformulier. Dat formulier kun je hieronder downloaden.
  • Aanmeldingsformulier lidmaatschap OZC. Deze kun je hieronder downloadenl
  • 1 pasfoto’s
  • spelerspas