Streven naar een rookvrij sportterrein

08 februari 2018

Vanaf 2018 richten OZC, OVC’21 en dus ook JCO zich nog meer op gezondheid. We geven kinderen het goede voorbeeld als zij bij ons sporten. Dit betekent dat we er naar streven om ons sportterrein rookvrij te maken.

Waarom op weg naar rookvrij?
Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders. Daarnaast is meeroken zowel binnen als buiten schadelijk, met name voor kinderen. Ook in de buitenlucht kunnen kinderen in aanraking komen met tabaksrook. Door een rookvrij sportterrein voorkomen we dit.

Wat verandert er?
Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! We vragen rokers om buiten het zicht van kinderen te roken. De plekken waar veel kinderen zijn, zoals langs de lijn en de terrassen willen we graag rookvrij hebben. We begrijpen dat dit even wennen zal zijn in het begin. Tegelijkertijd wil iedereen toch een gezonde rookvrije toekomst voor onze jeugdspelers en andere kinderen.

Daarnaast zal het rookvrij beleid kenbaar gemaakt worden door daar goed over te communiceren. Er worden rookvrij bordjes opgehangen rondom de velden. Duidelijke aanduiding zorgt ervoor dat iedereen weet waar hij/zij aan toe is en maakt het aanspreken van mensen die nog moeten wennen aan de nieuwe regels makkelijker.

Rookvrije Generatie
De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Iedere week raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is er één teveel. We streven ernaar dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Daarvoor is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij maken. De sportomgeving is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom draagt het streven naar een rookvrij sportterrein bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie (www.rookvrijegeneratie.nl)

We hopen dat u, net als OZC, OVC’21 en JCO zich sterk maakt voor een gezonde omgeving voor onze jeugdspelers en jonge bezoekers. Help ons mee om mensen aan te spreken en herinner ze aan de nieuwe afspraken.

Met vriendelijke groet,

 


Bestuur OZC, OVC’21 en JCO