Jan Warmelink benoemd tot Erelid

05 oktober 2017

Tijdens de ledenvergadering op 4 oktober 2017 is Jan Warmelink tot Erelid benoemd.

Op 4 oktober vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering was er een speciale verrassing voor Jan Warmelink, hij werd op voordracht van het bestuur door de voltallige ledenvergadering benoemd tot Erelid van de vereniging.

Jan is al decennia lang een belangrijke schakel binnen de vereniging en zit zich op vele fronten in als vrijwilliger. Wij zijn dan ook van mening dat gelet op zijn enorme staat van dienst in vele functies een benoeming tot Erelid op zijn plaats is en meer dan verdiend. 

Uit handen van de voorzitter ontving Jan een oorkonde, een bos bloemen en een daverend applaus van de leden. 

Jan van harte gefeliciteerd!