Algemene ledenvergadering Supportersvereniging op 20-01-2016 om 20.00 uur

18 januari 2016

Op woensdag 20 januari aanstaande zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Supportersvereniging plaats vinden.

Beste leden,

Op woensdag 20 januari aanstaande zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Supportersvereniging plaats vinden. Vanaf 19.45 uur is er tijd om de officiële stukken in te zien en te lezen, om 20.00 uur start de vergadering.  U bent allen van harte welkom !!

De agenda voor de vergadering is als volgt:

Agenda voor de algemene ledenvergadering van de Supporters Vereniging OZC

Wanneer: woensdag 20-01-2016           

Waar: Kantine OZC

Tijd: 20.00 uur

 

 1. Opening
 1. Vaststellen notulen ledenvergadering 2015
 1. Jaarverslag 2015
 1. Verslag kascommissie
 1. Financieel jaarverslag 2015
 1. Begroting 2016
 1. Vaststellen kascommissie 2016
 1. Bestuursverkiezing
 • Aftredend en herkiesbaar: Arjan Pot
 • Tot een half uur voor aanvang van de vergadering kunnen,  schriftelijk tegenkandidaten worden gesteld
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

 

Bestuurs Supportersvereniging OZC