Hoofdbestuur

Hieronder de gegevens van het bestuur van OZC Ommen

Voorzitter Willem van Wijngaarden 06 - 54265563 willem@reggebrug.nl
Secretaris Eline Hekman 06 - 23894924 secretariaat@vvozc.nl
Penningmeester Erik Veurink 06 - 30988582 jhveurink70@gmail.com
Algemene Zaken Jan Warmelink 06 - 13408432 janwarmelink@planet.nl
Marketing Henk Steen 06 - 22974636 henk.steen@xs4all.nl
Jeugdzaken Jan Henk Soenveld 06 - 20302338 jhsoenveld@live.com
Voetbalzaken Harry Wassens 06 - 82887305 harry.wassens@gmail.com