Contributie

Informatie over de wijze waarop de contributie wordt geïnd en de hoogte van de contributie

De betaling van de contributie gebeurt door automatische afschrijving en wordt bij vooruitbetaling per kwartaal geïnd. Hiervoor dien je het aanmeldingsformulier met machtiging te ondertekenen.

 

Mini's zijn het eerste halfjaar vrijgesteld van contributie. Wel dient de machtiging op het aanmeldingsformulier te worden ingevuld.

 

Per 1 januari 2018 gelden de volgende bedragen (per kwartaal).

Mini's   € 20,25
   
Leden 6 tot 12 jaar € 20,25
Leden 12 tot 16 jaar € 26,65
Leden 16 tot 18 jaar € 31,95
Leden 18 jaar en ouder € 45,00
Leden recreanten € 22,50
Trainende leden € 22,50
Steunende leden (niet spelend)  € 35,-- per seizoen
Seizoenkaarthouders € 25,-- per seizoen
Leasekosten:  
broek-kousen en shirt € 3,75 per kwartaal
trainingspak jeugdleden F t/m A € 4,50 per kwartaal