Afmelden als lid

Je wilt je afmelden als lid. Dan zijn er twee mogelijkheden: - Afmelden zonder overschrijven. Je stopt met voetballen en gaat niet bij een andere vereniging voetballen. - Afmelden met overschrijven. Je gaat bij een andere vereniging voetballen. Hiertoe dien je een “verzoek om overschrijving veldvoetbal” in bij de KNVB. Stuur ook je spelerspas mee met dit verzoek.

1. Afmelden zonder overschrijven

Opzeggen kan alleen aan het eind van het seizoen, tussentijdse opzeggingen worden niet geaccepteerd. Opzeggen dient altijd SCHRIFTELIJK te gebeuren (post of mail)

Schriftelijk opzeggen kan op de volgende wijze. 

  • Per post: Ledenadministratie OZC – Arrierpoort 16 – 7731 GG Ommen
  • Per email: ledenadministratieozc@ziggo.nl

Opzeggingen aan leiders/trainers worden niet geaccepteerd. De uiterste opzegdatum is 1 juni. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

 

2. Afmelden met overschrijven

Je moet een overschrijvingsformulier ophalen bij de vereniging waar je naar toe gaat.

Mee te sturen documenten naar ledenadministratie OZC

- Door jou ingevuld overschrijvingsformulier

- Schriftelijke opzegging lidmaatschap

Na controle van de ledenadministratie of je aan je verplichtingen hebt voldaan, ontvang je het door OZC ondertekende overschrijvingsformulier retour. Deze lever je in voor 15 juni bij de nieuwe vereniging.